API-dokumentasjon

Tid som parameter

Flere av endepunktene aksepterer tidsparametere. Disse kan spesifiseres på flere måter:

"2015-05-27T05:00:00+02:00" ISO 8601-streng
"2015-05-27 05:00:00" Alias for "2015-05-27T05:00:00+02:00"
"2015-05-27 05:00" Alias for "2015-05-27T05:00:00+02:00"
"2015-05-27" Alias for "2015-05-27T00:00:00+02:00"

Tid i respons

Datoer i responser er alltid angitt på ISO8601-formatet som er beskrevet ovenfor.