API-dokumentasjon

Tjeneste for å finne nærmeste veg til en gitt koordinat.

Finn posisjon

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/posisjon

Parametere

Navn Verdi Beskrivelse
nord flyttall Østlig koordinat
ost flyttall Nordlig koordinat
lat flyttall Breddegrad
lon flyttall Lengdegrad
maks_avstand heltall Angir søkeavstand i meter. Default: 30
maks_antall heltall Angir hvor mange resultater som maksimum skal returneres. Default: 1
konnekteringslenker boolsk Angir om det skal returneres treff på konnekteringslenker. Default: false
detaljerte_lenker boolsk Angir om det skal returneres treff på detaljerte vegnettsnivå. Default: false
vegreferanse vegreferanse Angi om det kun skal søkes innenfor spesifikke vegreferanser
srid srid Angir hvilket geografisk referansesystem geometrien skal returneres i. Default: 32633

Parameterne nord+ost eller lat+lon er obligatoriske.

Feltet avstand i responsen angir hvor mange meter det er mellom innsendt punkt og de returnerte posisjonene. Resultatene sorteres etter korteste avstand, så når maks_antall settes til 1 (default), er det alltid det nærmeste punktet på vegnettet som returneres.

Eksempel

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/posisjon?nord=7038165&ost=269815
[
  {
    "vegreferanse": {
      "fylke": 16,
      "kommune": 0,
      "kategori": "R",
      "status": "V",
      "nummer": 706,
      "hp": 52,
      "meter": 344,
      "kortform": "5000 Rv706 hp52 m344"
    },
    "veglenke": {
      "id": 72863,
      "posisjon": 0.86618,
      "kortform": "0.86618@72863"
    },
    "geometri": {
      "wkt": "POINT (269812 7038167)",
      "srid": 32633
    },
    "avstand": 3
  }
]

Eksempel: Inkluder konnekteringslenker

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/posisjon?nord=7038165&ost=269815&konnekteringslenker=true
[
  {
    "vegreferanse": {
      "fylke": 16,
      "kommune": 0,
      "kategori": "R",
      "status": "G",
      "nummer": 706,
      "hp": 52,
      "meter": 303,
      "kortform": "5000 Rg706 hp52 m303"
    },
    "veglenke": {
      "id": 2479536,
      "posisjon": 0.09971,
      "kortform": "0.09971@2479536"
    },
    "geometri": {
      "wkt": "POINT (269816 7038166)",
      "srid": 32633
    },
    "avstand": 2
  }
]

Eksempel: Angivelse av maks antall og maks avstand

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/posisjon?lat=63.415855&lon=10.395287&maks_avstand=100&maks_antall=10
[
  {
    "vegreferanse": {
      "fylke": 16,
      "kommune": 5001,
      "kategori": "K",
      "status": "V",
      "nummer": 1001,
      "hp": 2,
      "meter": 104,
      "kortform": "5001 Kv1001 hp2 m104"
    },
    "veglenke": {
      "id": 41254,
      "posisjon": 0.47954,
      "kortform": "0.47954@41254"
    },
    "geometri": {
      "wkt": "POINT (270227 7040211)",
      "srid": 32633
    },
    "avstand": 25
  },
  {
    "vegreferanse": {
      "fylke": 16,
      "kommune": 5001,
      "kategori": "K",
      "status": "G",
      "nummer": 9136,
      "hp": 1,
      "meter": 466,
      "kortform": "5001 Kg9136 hp1 m466"
    },
    "veglenke": {
      "id": 71939,
      "posisjon": 0.96635,
      "kortform": "0.96635@71939"
    },
    "geometri": {
      "wkt": "POINT (270268 7040210)",
      "srid": 32633
    },
    "avstand": 43
  },
  {
    "vegreferanse": {
      "fylke": 16,
      "kommune": 5001,
      "kategori": "K",
      "status": "G",
      "nummer": 7800,
      "hp": 1,
      "meter": 312,
      "kortform": "5001 Kg7800 hp1 m312"
    },
    "veglenke": {
      "id": 2234647,
      "posisjon": 1,
      "kortform": "1.0@2234647"
    },
    "geometri": {
      "wkt": "POINT (270263 7040224)",
      "srid": 32633
    },
    "avstand": 48
  },
  ...
]