API-dokumentasjon

Denne tjenesten kan brukes til å gjøre et oppslag på veglenkeposisjon eller vegreferanse, og få returnert det tilhørende punktet på vegnettet med både koordinat, vegreferanse og veglenkeposisjon.

Finn punkt på vegnettet

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/veg

Parametere

Navn Verdi Beskrivelse
vegreferanse vegreferanse Angir vegreferanse som punkt på vegnettet.
veglenke veglenke Angir veglenke som punkt på vegnettet.
srid srid Angir hvilket geografisk referansesystem geometrien skal returneres i. Default: 32633

Vegreferanse eller veglenke må oppgis.

Send inn vegreferanse

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/veg?vegreferanse=5000Ev6hp12m1000
{
  "vegreferanse": {
    "fylke": 16,
    "kommune": 0,
    "kategori": "E",
    "status": "V",
    "nummer": 6,
    "hp": 12,
    "meter": 1000,
    "kortform": "5000 Ev6 hp12 m1000"
  },
  "veglenke": {
    "id": 72811,
    "posisjon": 0.21279372589190693,
    "kortform": "0.21279373@72811"
  },
  "geometri": {
    "wkt": "POINT (270765 7038663)",
    "srid": 32633
  }
}

Send inn veglenke

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/veg?veglenke=0.0123456789@1234
{
  "vegreferanse": {
    "fylke": 9,
    "kommune": 906,
    "kategori": "K",
    "status": "V",
    "nummer": 55030,
    "hp": 1,
    "meter": 3,
    "kortform": "0906 Kv55030 hp1 m3"
  },
  "veglenke": {
    "id": 1234,
    "posisjon": 0.0123456789,
    "kortform": "0.01234568@1234"
  },
  "geometri": {
    "wkt": "POINT (136089 6496851)",
    "srid": 32633
  }
}

Respons ved ingen treff

Dersom det ikke er noen treff for vegreferansen eller veglenken er statuskoden 204 No content, og det returneres ikke noe innhold.

Masseuthenting

Det tilbys et eget batch-endepunkt for å hente flere posisjoner i samme spørring. Det kan sendes inn inntil 1000 posisjoner per spørring. Dersom punktet ikke finnes på vegnettet, returneres null.

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/veg/batch

Parametere

Navn Verdi Beskrivelse
vegreferanser vegreferanse Angi en kommaseparert liste med vegreferanser på vegnettet.
veglenker veglenke Angi en kommaseparert liste med veglenker på vegnettet.
srid srid Angir hvilket geografisk referansesystem geometrien skal returneres i. Default: 32633

Vegreferanser eller veglenker må oppgis. De to parameterene kan ikke kombineres.

Eksempel

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/veg/batch?veglenker=0.0123456789@1234,0.1243412@5123,0.0123456789@1234245
{
  "0.0123456789@1234": {
    "vegreferanse": {
      "fylke": 9,
      "kommune": 906,
      "kategori": "K",
      "status": "V",
      "nummer": 55030,
      "hp": 1,
      "meter": 3,
      "kortform": "0906 Kv55030 hp1 m3"
    },
    "veglenke": {
      "id": 1234,
      "posisjon": 0.0123456789,
      "kortform": "0.01234568@1234"
    },
    "geometri": {
      "wkt": "POINT (136089 6496851)",
      "srid": 32633
    }
  },
  "0.1243412@5123": {
    "vegreferanse": {
      "fylke": 9,
      "kommune": 904,
      "kategori": "P",
      "status": "V",
      "nummer": 99253,
      "hp": 1,
      "meter": 11,
      "kortform": "0904 Pv99253 hp1 m11"
    },
    "veglenke": {
      "id": 5123,
      "posisjon": 0.1243412,
      "kortform": "0.1243412@5123"
    },
    "geometri": {
      "wkt": "POINT (126912 6491405)",
      "srid": 32633
    }
  },
  "0.0123456789@1234245": null
}