API-dokumentasjon

Statens vegvesen tilbyr et REST-basert API som kan benyttes for å få tilgang til informasjonen som befinner seg i Nasjonal vegdatabank (NVDB).

For kontakt med utviklerne av dette APIet gå til Gitter

Tips for å komme raskt igang

  1. Besøk Vegkart for å få innblikk i hvilke data som er tilgjengelig.
  2. Les Om Nasjonal vegdatabank for å bli kjent med NVDBs datastruktur.
  3. Utforsk endepunktene i APIet gjennom nettleseren, og bli motivert til å fortsette.
  4. Les Bruk av NVDB API for å lære hvordan APIet er ment å brukes.
  5. Om du skriver i Java, kan du bruke bruke NVDB API Client som er skrevet som åpen kildekode.

NVDB API versjon 3

Versjon 3 er gjeldende versjon av NVDB API, og er dokumentert her. Det meste vil være veldig likt V2, den største forskjellen er en representasjon av vegnettet som ikke er segmentert.

Dokumentasjonen finner du her

NVDB API versjon 2

Versjon 2 vil være støttet til august 2021.

NVDB API v2 er tilgjengelig på følgende adresse:

https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no

Denne API dokumentasjonen inneholder oversikt over:

NVDB API versjon 1

Finnes ikke lengre