API-dokumentasjon

Statens vegvesen tilbyr et REST-basert API som kan benyttes for å få tilgang til informasjonen som befinner seg i Nasjonal vegdatabank (NVDB).

For kontakt med utviklerne av dette APIet gå til Gitter

Tips for å komme raskt igang

  1. Besøk Vegkart for å få innblikk i hvilke data som er tilgjengelig.
  2. Les Om Nasjonal vegdatabank for å bli kjent med NVDBs datastruktur.
  3. Utforsk endepunktene i APIet gjennom nettleseren, og bli motivert til å fortsette.
  4. Les Bruk av NVDB API for å lære hvordan APIet er ment å brukes.
  5. Om du skriver i Java, kan du bruke bruke NVDB API Client som er skrevet som åpen kildekode.

NVDB API versjon 2

Versjon 2 er gjeldende versjon av NVDB API, og er dokumentert på dette nettstedet.

NVDB API v2 er tilgjengelig på følgende adresse:

https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v2

Denne API dokumentasjonen inneholder oversikt over:

NVDB API versjon 1

Versjon 1 er forrige versjon av APIet. Versjonen er fortsatt tilgjengelig, men vil på sikt utfases.

Foreløpig sluttdato for støtte for versjon 1 er 1. juni 2018

Det legges ikke til ny funksjonalitet i versjon 1 av APIet, og brukere oppfordres til å gå over til versjon 2 så snart som mulig.

NVDB API v1 er tilgjengelig på følgende adresse:

https://www.vegvesen.no/nvdb/api

NVDB API versjon 3

Versjon 3 av apiet er under utvikling. Det meste vil være veldig likt V2, den største forskjellen er en representasjon av vegnettet som ikke er segmentert.

Dokumentasjonen finner du her

Endringslogg

2016-06-24

Versjon 2 av NVDB API lanseres. Dette er det viktigste endringene sammenlignet med versjon 1: