API-dokumentasjon

Tjeneste for å hente ulike statusparametere om APIet.

Hent status

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/status
{
  "datagrunnlag": {
    "sist_oppdatert": "2015-01-14T12:52:18+01:00"
  },
  "datakatalog": {
    "id": 706,
    "dato": "2014-11-28",
    "versjon": "2.01"
  }
}
Felt beskrivelse
datagrunnlag.sist_oppdatert Angir når datagrunnlaget sist ble hentet fra NVDB-databasen.
datakatalog.id Angir id til aktiv datakatalog-versjon.
datakatalog.versjon Angir versjonsnummer til aktiv datakatalog-versjon.
datakatalog.dato Angir når den aktive versjonen av datakatalogen ble gyldig.