API-dokumentasjon

Ved hjelp av områdefilter er det mulig å velge hvilke områder det skal søkes innenfor.

Parametere

For de fleste parametere skal områdenes nummer angis som verdi.

Alle områder, inkludert navn og nummer, er tilgjengelig i område-endepunktet.

Region

Velg én eller flere regioner ved å angi regionenes nummer.

?region=1
?region=1,2
?region=1&region=2

Fylke

Velg én eller flere fylke ved å angi fylkenes nummer.

?fylke=16
?fylke=16,17
?fylke=16&fylke=17

Vegavdeling

Velg én eller flere vegavdelingenes ved å angi vegavdelingenes nummer.

?vegavdeling=4
?vegavdeling=3,4
?vegavdeling=3&vegavdeling=4

Kommune

Velg én eller flere kommuner ved å angi kommunenes nummer.

?kommune=5001
?kommune=5001,5002
?kommune=5001&kommune=5002

Riksvegrute

Velg én eller flere riksvegruter ved å angi riksvegrutenes navn og periode, atskilt med et mellomrom.

?riksvegrute="RUTE2A 2014-2023"
?riksvegrute="RUTE2A 2014-2023","3 2006-2009"
?riksvegrute="RUTE2A 2014-2023"&riksvegrute="3 2006-2009"

NB! Riksvegrute-parameteren kan ikke angis for vegnett.

Kontraktsområde

Velg én eller flere kontraktsområder ved å angi kontraktsområdenes navn.

?kontraktsomrade="1538 Indre Romsdal - Tunnelrenhold 2014-2018"
?kontraktsomrade="1538 Indre Romsdal - Tunnelrenhold 2014-2018", "2003 NORDKAPP 2011-2016"
?kontraktsomrade="1538 Indre Romsdal - Tunnelrenhold 2014-2018"&kontraktsomrade="2003 NORDKAPP 2011-2016"

NB! Kontraktsområde-parameteren kan ikke angis for vegnett.

Vegreferanse

Velg én eller flere vegreferanser. Les dokumentasjonen av vegreferanse for en oversikt over hvordan en vegreferanse kan formuleres.

?vegreferanse=Ev6
?vegreferanse=E,R,F
?vegreferanse=E&vegreferanse=R&vegreferanse=F

Veglenke

Velg én eller flere veglenker. Les dokumentasjonen av veglenke for en oversikt over hvordan en veglenke kan oppgis.

?veglenke=1337
?veglenke=1337,0.123-0.456@1226

Kartutsnitt

Velg et rektangulært karutsnitt det skal søkes innenfor. Les dokumentasjonen av geometri for en oversikt over hvordan et kartutsnitt kan oppgis.

?kartutsnitt=5.159,60.211,5.441,60.333&srid=4326

Kombinasjoner