API-dokumentasjon

Vegsystemreferanse

Strekning:


Kryssystem:


Sideanlegg:


Eksempler på vegsystemreferanser:

Kortform

I resultatene av søk på vegnett / vegobjekter skrives det ut en kortform av vegsystemreferansen. På kortform oppgis det kun i hele meter og angivelse av kryss og sideanlegg oppgis det meterposisjon for dette (ikke sideanlegg- eller kryssystem-nummer).

Formatet på kortform er identisk med det formatet man angir ved søk på vegsystemreferanse.

Eksempler på kortformer: